KTI Teamcoaching

Key Trivsels Indikatorer (KTI'er) er skabt som en holistisk og systematisk tilgang til arbejdet med trivsel i teams.

Med KTI Teamcoaching får dit team:

  • Et fælles sprog og værdisæt for trivsel i teamet
  • Styrket samarbejde og dialog
  • Øget motivation og empowerment

Nye resultater skabes ved at gøre noget andet i dag end i går – når vi bliver ved at gøre det samme, får vi samme resultat.

Book en gratis uforpligtende samtale og hør mere om, hvordan du kan arbejde med trivslen i dit team med vores teamcoaching forløb.

Den daglige adfærd er den bedste sladderhank! Det vi lever, er det vi er. For at skabe bedre trivsel og højere performance må vi, som team, ændre vores fælles adfærd. For at ændre adfærd må vi helt konkret forstå, hvilken adfærd, vi skal ændre, hvorfor vi skal ændre adfærd, hvad vi kan opnå ved at ændre adfærd og hvordan den nye adfærd konkret ser ud. Først da er vi klar til at integrere en ny adfærd i hverdagen.
Anne-Katrine Rubæk & Mia Nedergaard Korsgaard
udviklere af KTI konceptet

Tankerne bag KTI konceptet

Et menneske og et team i trivsel er fundamentet for høj kvalitet og performance.

Vi står overfor et paradigmeskifte, hvor medarbejdere stiller større krav til deres arbejdsliv.

Og hvor de virksomheder, som ikke sætter fokus på deres medarbejderes trivsel og udvikling vil få svært ved at fastholde deres medarbejdere.

Arbejde er ikke længere noget, som vi blot gør for at tjene penge – arbejde skal være meningsfuldt og vi vil som medarbejder føle os set og værdsat. Vi bliver ikke længere kun drevet af resultater og performancemål.

Som leder må du derfor gentænke din måde at motivere dine medarbejdere og dit team ved at sikre psykologisk tryghed og trivsel.

Mennesker er flokdyr og trives din medarbejder ikke i flokken, så kan det have store konsekvenser både mentalt og fysisk.

Derfor har vi udviklet KTI (Key Trivsel Indikator) konceptet, fordi vi tror på, at et godt samarbejde og en sund dynamik i teamet er en forudsætning for trivsel og psykologisk tryghed hos den enkelte medarbejder.

Og et menneske og et team i trivsel er igen en forudsætning for, at den enkelte medarbejder og teamet, som helhed, leverer en høj kvalitet og performance, som kommer dig, som leder, og virksomheden tilgode.

Det får I ud af et KTI Teamcoaching forløb

Efter et KTI Teamcoaching forløb hos os, kan teamet forvente følgende:

Et styrket team

Dit team er kommet tættere på hinanden og de har fået en bedre forståelse for hinandens forskelligheder og hvordan disse forskelligheder kan styrke teamet og deres performance.
KTI'er - et fælles værdisæt

Teamet har fået et fælles værdisæt, som øger den psykologiske tryghed og trivsel i teamet samt forbedrer dynamikken i teamet.
Højere trivsel og bedre performance

Mennesker er flokdyr - vi har brug for at være en del af et fællesskab og føle os set og hørt. Den forbedrede dynamik i teamet vil øge trivslen hos den enkelte medarbejdere og medarbejdere, som trives leverer mere og bedre.
Konkrete værktøjer

Konkrete værktøjer til at sikre implementering og integrering af teamets KTI'er i en travl og presset hverdag.

KTI Teamcoaching

Vi tilbyder

Sådan kan et KTI Teamcoaching forløb se ud – men vi tager altid en initial dialog med dig, som leder, for at forstå dine ønsker og forventninger til forløbet.

Dag 4 – opfølgning med leder afholdes 3-4 uger efter forløbets dag 3.

Dag 1 - temperaturmåling

Efter første teamdag har I fået konkretiseret, hvilke områder I ønsker at forbedre og hvad der skal til for at forbedre teamets trivsel og tilfredshed på hvert område.

Dag 2 - et fælles fundament

Vi arbejder med at skabe et fælles fundament, hvor teamet får en bedre forståelse for hinandens forskelligheder og hvordan disse kan styrke teamets trivsel og performance.

Dag 3 - KTI ~ teamets værdisæt

Med udgangspunkt i de øvrige to dages output udarbejder teamet et fælles KTI værdisæt koblet op mod konkret adfærd, så alle i teamet ved, hvordan værdisættet implementeres i hverdagen.

Dag 4 - opfølgning med leder

Efter aftale med dig, som leder, mødes vi til en halv dags opfølgning med teamet for at sikre, at det nye værdisæt er blevet forankret i teamet.

Trivselshjulet

Et enkelt værktøj til at tage temperaturen på teamets trivsel under og efter forløbet.

Vores trivselshjul fungerer som fundamentet i vores KTI teamcoaching forløb. 

På dag 1 anvender vi trivselshjulet til at få et indblik i, hvordan det står til med trivslen i teamet og hvilke områder i trivselshjulet, der med fordel kan forbedres for at øge den generelle trivsel i teamet. 

Denne indsigt er udgangspunktet for det videre arbejde på de efterfølgende dage. 

Trivselshjulet kan efter forløbet anvendes af dig, som leder, som et proaktivt værktøj til løbende at tjekke ind med teamet og tage temperaturen på trivslen i teamet.

Mød teamet

Dyb faglighed og bred erhvervserfaring sikrer høj kvalitet i coaching

Anne-Katrine Rubæk

+ 20 års erfaring med procesoptimering, projekt- og forandringsledelse i teams og organisationer.

Baggrunden som cand.oecon.agro og HD(R) er udvidet med uddannelser inden for coaching, persontyper og forandringsledelse og i kombination med den brede erhvervserfaring sikrer det høj kvalitet i arbejdet med teams og udviklingsopgaver.

Anne-Katrine møder teamet med et stort smil og respekt for den dagligdag, teamet befinder sig i. Anne-Katrines evne til at skabe sammenhørighed og fælles fodslag i forandringsprocesser gør det muligt at både svære dialoger og opgaver gennemføres til fælles bedste.

Forandring er utrygt - kunsten er at skabe tryghed for det enkelte menneske undervejs.

Mia Nedergaard Korsgaard

+ 9 års erfaring med procesoptimering, projektledelse og ledelse i større organisationer.

Mia er uddannet cand.merc.jur fra CBS, men har igennem årene fået større og større interesse for mennesker, menneskers adfærd og hvordan vi kan skabe forandringer både i organisationer og privat.

Hun har derfor videreuddannet sig til Adfærdsdesigner og Business & Life Coach.

Mia har en evne til at se tingene fra flere perspektiver og at møde mennesker der, hvor de er. Hun formår at skabe et trygt og tillidsfuldt rum, hvilket er en nødvendighed for, at teamet tør at åbne op og være ærlige undervejs i forløbet.

Billede af en af facilitatorerne for coaching forløb for unge

Kontakt os

Anne-Katrine Rubæk
coach@forandret.dk
61 61 78 79

Mia Nedergaard Korsgaard
kontakt@rebeing.dk
41 86 06 11