Billedet forestiller et stykke papir på et skrivebord, hvorpå den er en liste over livsværdier

Liste over livsværdier

Det kan nogle gange være svært at sætte ord på dine livsværdier, hvis du ikke tidligere har arbejdet med dine værdier.

Livsværdier repræsenterer, hvad der er vigtigt for dig, hvad der motiverer dig og hvad der giver dig glæde, tilfredshed og mening i livet.

Hvad der er vigtigt for dig er ikke nødvendigvis vigtigt for din partner, dine relationer eller din familie. Derfor er det en god ting at blive bevidst om, hvad der er dine personlige livsværdier. På den måde kan du med større bevidsthed tage valg og beslutninger i dit liv, som er rigtige for dig. 

Nedenfor finder du til din inspiration en liste over livsværdier. Når du læser dem, så prøv at mærke efter, hvilke værdier, som ræsonnerer mere med dig end andre. Skriv dem eventuelt ned på et stykke papir, så du kan huske dig selv på dem næste gang, du skal tage et større valg eller en beslutning i dit liv.

Læs også: Livsværdier – sådan finder du dine værdier

Livsværdier

  • Accept
  • Anerkendelse
  • Ansvarlighed
  • Ambitiøs
  • Autoritet
  • Afslappethed
  • Autencitet
  • Beskeden
  • Behersket
  • Balance
  • Begejstring
  • Bæredygtighed
  • Dygtighed
  • Disciplin
  • Detaljeret
  • Eventyrlyst
  • Effektivitet
  • Egenomsorg
  • Engageret
  • Empatisk
  • Energi
  • Forandring
  • Frihed
  • Fornuft
  • Fornøjelse
  • Frivillighed
  • Fred
  • Fællesskab
  • Familie
  • Følsomhed
  • Glæde
  • Gavmildhed
  • Grundighed
  • Hengivenhed
  • Hjælpsomhed
  • Harmoni
  • Humor
  • Høflighed
  • Håb
  • Intuition
  • Innovativ
  • Intimitet
  • Inspiration
  • Integritet
  • Indre ro
  • Indflydelse
  • Intuition
  • Imødekommende
  • Kompetencer
  • Kvindelighed
  • Karriere
  • Kvalitet
  • Kærlighed
  • Kreativitet
  • Lidenskab
  • Loyalitet
  • Luksuriøst
  • Ligeværd
  • Løsrivelse
  • Lykke
  • Mening
  • Mangfoldighed
  • Mod
  • Miljø
  • Målrettethed
  • Nærvær
  • Nænsom
  • Nøjsom
  • Nysgerrighed
  • Nydelse
  • Omsorg
  • Ordentlighed
  • Overskud
  • Præstation
  • Perfektionisme
  • Pligtopfyldende
  • Personlighed udvikling
  • Respekt
  • Ro
  • Retfærdighed
  • Rummelighed
  • Rationalitet
  • Styrke
  • Stabilitet
  • Selvomsorg
  • Selvkærlighed
  • Spiritualitet
  • Succes
  • Sundhed
  • Sikkerhed
  • Selvtillid
  • Spontanitet
  • Tillid
  • Tro
  • Tilgivelse
  • Traditioner
  • Tryghed
  • Tålmodighed
  • Taknemmelighed
  • Tilfredshed
  • Træning
  • Udvikling
  • Uddannelse
  • Udfordring
  • Uafhængighed
  • Udholdenhed
  • Venlighed
  • Varm
  • Venskab
  • Velstand
  • Visdom
  • Vedholdenhed
  • Ydmyghed
  • Ægthed
  • Ærlighed
  • Æstetik
  • Åbenhed

Vil du gerne have hjælp til at finde eller begynde at leve efter dine livsværdier?

Jeg tilbyder altid en 15 minutters gratis afklarende samtale.

Det gør jeg, fordi det er vigtigt for mig, at du føler dig sikker på, at jeg er den rette coach for dig. Og det er ligeså vigtigt, at jeg føler mig sikker på, at jeg kan hjælpe dig der, hvor du står i livet lige nu. 

Det er en 15 minutters samtale over telefonen, hvor du har mulighed for at spørge ind til, hvordan et coachingforløb foregår hos mig og for at fortælle mig mere om det, du gerne vil have min hjælp til.